8,7 miljoen loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens eerder aangeleverd

Over de maand november 2019 hebben 228.000 bedrijven en organisaties gezamenlijk 8,7 miljoen loon-, pensioen- en uitkeringsgegevens eerder aangeleverd. Een mooi resultaat! Actuele en kwalitatief goede gegevens zorgen voor een optimale dienstverlening aan met name burgers die gebruik maken van inkomensafhankelijke regelingen. Meedoen gebeurt op vrijwillige basis. De geldende betaal- en aangiftetermijnen blijven ongewijzigd.