Actuele gegevens kunnen onnodige kosten in het beslagproces voorkomen

"Actuele gegevens uit de loonaangifte kunnen onnodige kosten in het beslagproces voorkomen of verminderen," aldus Merijn Windemuller van SNG. "Actuele gegevens kunnen schulden bij burgers niet voorkomen, maar zij kunnen er wel voor zorgen dat deurwaarders efficient en effectief kunnen handelen. Minder uitvraag bij werkgevers betekent minder administratieve kosten voor de werkgevers. Het zijn kosten die kunnen oplopen bij meerdere werknemers met schulden. Ze komen bij de eigen kosten van werkgevers die te maken krijgen met de gevolgen van werknemers met problematische schulden zoals ziekteverzuim en een verminderde productiviteit." SNG wil een bijdrage leveren aan meer inzicht in de schuldenproblematiek en heeft daartoe Schuldenwijzer.nl ontwikkeld. Merijn licht in dit interview toe wat dit initiatief beoogt.