"Essentie is dat je altijd achter de feiten aanloopt. Als je een voorlopige uitkering vaststelt, zal er altijd een definitief recht op moeten volgen. Dat kan pas als je de definitieve loonaangifte hebt". In dit interview lichten Ron Stoffer en Marcel Canisius van UWV Uitkeren toe welke voordelen zij zien van een Polisadministratie die aan het begin van de maand is gevuld.

Als de Polisadministratie aan het begin van de maand is gevuld kunnen Ron en Marcel zowel uitkeringsrecht als -hoogte baseren op de juiste en actuele gegevens en hoeven zij niet achteraf terug te vorderen. Dat is prettiger voor de klant en het scheelt het UWV uitvoeringskosten die weer worden betaald door de belastingbetaler.