Nu al 7,4 miljoen actuele loon,- pensioen- en uitkeringsgegevens ontvangen

Over de maand april 2019 zijn de gegevens over 7,4 miljoen lonen, uitkeringen en pensioenen al vóór 1 mei ingediend. Daarmee geven inhoudingsplichtigen in groten getalen gehoor aan het verzoek van de keten Belastingdienst/UWV/CBS om de loonaangifte in het lopende tijdvak in te dienen. Zij leveren daarmee een substantiële bijdrage aan burgergemak en het terugdringen van administratieve lasten. Burgers kunnen ervan op aan dat de loongegevens in hun voor ingevulde inkomstenopgaven kloppen en bijvoorbeeld uitkerende instanties kunnen op grond van actuele loongegevens correcte uitkeringen vaststellen en betalen. Vervelende en soms schrijnende situaties van bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden worden voorkomen door het gebruik van actuele en direct juiste loongegevens. Voor de uitkerende instanties scheelt het veel uitvoeringskosten.

Het tegelijk met of direct na de salarisstrook indienen van de loonaangifte leidt tot actuele loongegevens waar 1.100 publieke instanties en organisaties gebruik van maken. Voorbeelden daarvan zijn, naast het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), de Belastingdienst (toeslagen) en het CBS (betrouwbare statistieken), gemeenten, pensioenfondsen en deurwaarders. De keten Belastingdienst/UWV/CBS is blij met het gerealiseerde resultaat en dankt alle inhoudingsplichtigen die al op vrijwillige basis versneld aanleveren. Om de loongegevens voor alle burgers actueel beschikbaar te hebben is echter de medewerking van alle 700.000 inhoudingsplichtigen nodig. Daarom verzoekt de keten ook weer de komende tijd inhoudingsplichtigen om mee te doen met versneld aanleveren.