Al meer dan 4.000 hypotheekaanvragen met UWV verzekeringsbericht

Het aantal hypotheekaanvragen met gebruik van het UWV verzekeringsbericht neemt sterk toe. Het UWV verzekeringsbericht geeft voor burgers een overzicht van hun arbeidsverleden en loon. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifteketen.

Dit jaar zijn er tot en met 12 november 4.179 hypotheekaanvragen gedaan met het verzekeringsbericht. Dit is ongeveer 3% van de 140.439 hypotheekaanvragen die gedaan zijn bij de banken ABN AMRO, Rabobank en ING. Het betreft hier nu nog alleen de aanvragen bij deze 3 deelnemende grootbanken. De komende maanden volgen ook andere hypotheekverstrekkers, deze maand te starten met Aegon. Wat ook opvalt is het stijgende percentage ten opzichte van het totaal aantal hypotheekaanvragen bij de drie grootbanken (zie grafiek). In september was dit 4,3%, in oktober 4,4% en in november 5,5%.

Enkele cijfers:

  • In april 2017 was het aantal binnengekomen hypotheekaanvragen met het verzekeringsbericht 41.
  • Op 19 september 2017 werd de 500e Handig! hypotheekaanvraag getekend.
  • In april 2018 was het aantal 1.200.
  • Op 25 juli 2018 was het aantal binnengekomen hypotheekaanvragen ca. 2.400.

Achtergrondinformatie over HANDIG!

In augustus 2016 heeft IG&H het initiatief genomen om samen met marktpartijen het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. De pilot 'HANDIG!' is de eerste stap naar een volledig digitaal aanvraagproces van een hypotheek. Deelnemende partijen zijn ABN AMRO, Florius, ING, Rabobank, Aegon, De Hypotheker, WEW (NHG), UWV, Vereniging Eigen Huis, HDN en Adviesbox.

HANDIG! maakt gebruik van het verzekeringsbericht, omdat een werkgeversverklaring vaak niet volledig voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker en omdat door interpretatie­verschillen het vaak onnodig lang duurt om een hypotheek aan te vragen. Met het digitaal verzekeringsbericht van UWV wordt dit voorkomen en kan de consument sneller zekerheid worden geboden.

In de pilot kunnen consumenten gebruik maken van persoonlijke gegevens bij de overheid, waarmee een werkgeversverklaring uiteindelijk overbodig wordt. De ambitie van HANDIG! is om alle benodigde informatie voor het aanvragen van een hypotheek digitaal bij de bron te verzamelen. In plaats van fysieke documenten, dienen digitale gegevens als input voor het proces.