Magie aan zee

Sfeerverslag najaarsconferentie loonaangifteketen 2018

Bij binnenkomst in het Carlton Beach Hotel in Scheveningen waar de jaarlijkse loonaangifteketen conferentie op 5 en 6 september plaatsvond, werd meteen de toon voor de bijeenkomst gezet.  Als illustratie van de wereld van morgen werden alle deelnemers verwelkomd door de uiterst vriendelijke en behulpzame robot Pepper.

De moderators Susan Hendriks (PwC), Yelise Özmis (UWV) en Pepper

Dit welkom vormde een passend begin voor de conferentie die de eerste dag in het teken stond van de exponentiële ontwikkeling van nieuwe technologieën en de betekenis daarvan voor mens en maatschappij en in het bijzonder voor de loonaangifteketen. Als co-host vormde de charmante robot samen met de nieuwe moderators Yelise Özmis en Susan Hendriks de stralende gidsen die de deelnemers gedurende de dag meenamen door het afwisselende en inspirerende programma. Wat de dag extra glans gaf, was het feit dat er naast de vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het CBS en UWV, méér stakeholders aanwezig waren dan in voorgaande jaren. Softwareontwikkelaars, salarisprofessionals en afnemers waren goed vertegenwoordigd en ook de ministeries (Ministeries van Financiën en SZW) en het onderwijs (VU en Fontys) ontbraken niet. Kortom, een ideale situatie om te netwerken en er samen een betekenisvolle conferentie van te maken.

Na het welkom en de introductie werd direct gestart met een werklunch waarin de deelnemers aan verschillende tafels met elkaar in gesprek gingen over die nieuwe technologische ontwikkelingen en hoe zij dat persoonlijk beleven.  Dit leverde al mooie gesprekken op ter voorbereiding op het verhaal van de hoofdspreker van de dag Randall van Poelvoorde:  Impact van de exponentiële technologie – En wat nu?

Quizmaster Ibrahim Kaya

Het organisatieteam

Echter voor het zover was werd eerst teruggeblikt op de resultaten van het afgelopen jaar. Het jonge organisatieteam bestaande uit Jorrit Swaneveld (CBS), Roos Oost en Susan Hendriks (PwC), Yelise Özmis (UWV), Ibrahim Kaya (Belastingdienst) en Léon Willemen (Ketenbureau loonaangifteketen) koos ervoor om dit in de vorm te doen van een quiz waarvan de vragen op de mobiele telefoons beantwoord konden worden. De quiz werd gepresenteerd door Ibrahim die over uitstekende quizmasterkwaliteiten bleek te beschikken. Na elke beantwoording van een vraag werd het antwoord inhoudelijk kort toegelicht door één van de aanwezige experts uit het ecosysteem van de loonaangifte.

Daarna was het woord aan Randall van Poelvoorde die bij zijn keynote presentatie over exponentiële technologie werd bijgestaan door de robot Pepper. Randall nam de aanwezigen mee naar ontwikkelingen die er voor zorgen dat de wereld in een razend tempo aan het veranderen is. Door zijn voorbeelden over kunstmatige intelligentie, robotica, bio- en nanotechnologie, zette hij mensen aan het denken over veranderingen die al gaande zijn, maar ook die nog staan te gebeuren. Hij sprak over de mogelijke disruptieve gevolgen voor onze maatschappij, maar vooral ook over de kansen die deze ontwikkelingen bieden. Hij nodigde uit onze gedachten met elkaar te delen. En dat gebeurde ook. Na de pauze gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen die betrekking hadden op de onderwerpen die Randall benoemd had.

Keynote presentatie van Randall van Poelvoorde over exponentiële technologie

Het volgende onderdeel van de conferentie trok de deelnemers weer even terug naar het hier en nu. Professor Ard-Pieter de Man, die al jaren vanuit een wetenschappelijke invalshoek betrokken is bij de ontwikkeling van de loonaangifteketen, presenteerde de voorlopige resultaten van het ketensamenwerkingsonderzoek dat eind augustus via een online enquête plaatsvond. Ketenmanager Diantha Croese leidde de presentatie in en gaf aan dat de resultaten na volledige afronding van het onderzoek nogmaals  worden geagendeerd om hierover uitvoerig met de stakeholders in het gesprek te gaan.

Bestuurders tijdens de forumdiscussie

Vervolgens was het tijd voor bestuurders van de loonaangifteketen om met elkaar en de zaal te bespreken hoe zij aankijken tegen de exponentiële technologie en de impact daarvan op het ecosysteem van de loonaangifteketen. Achter de forumtafel namen de volgende kernteamleden plaats: Marleen Verbruggen (plaatsvervangend hoofddirecteur Sociaal-Economische en Ruimtelijke statistieken CBS), Driek Kamps (directeur MKB Belastingdienst), Diantha Croese (ketenmanager LAK), José Lazeroms (RvB UWV) en Arjan Dikmans (directeur Stelsel en Volksverzekeringen bij SZW). De forumdiscussie werd meesterlijk begeleid door Jorrit Swaneveld en Léon Willemen die het de bestuurders niet al te gemakkelijk maakten. Duidelijk werd dat de kans op grote veranderingen door nieuwe technologie bij alle bestuurders in het vizier is en er goed over wordt nagedacht. Ze zien daarbij enerzijds wel risico’s voor de continuïteit van hun eigen organisaties, maar anderzijds zeker ook de kansen. Waar ze het over eens waren is dat deze ontwikkelingen niet kunnen worden genegeerd, maar we moeten ons er ook niet gek door laten maken. Deze uitdagingen van de toekomst moeten in gezamenlijkheid en met beleid worden aangepakt, hoe moeilijk het soms ook is om ons er nu al een voorstelling van te maken.

Illusionist Jochem Nooyen

Dat het onvoorstelbare toch mogelijk blijkt te zijn, werd in de zeer bijzonder vermakelijke slot act van de eerste conferentiedag nogmaals duidelijk. De magische tricks van illusionist Jochem Nooyen tijdens zijn Mind-Illusie-Show toonden onmiskenbaar aan dat er meer mogelijk is dan we in eerste instantie geneigd zijn te denken. En dat is iets dat we bij exponentiële technologie zeker in gedachten moeten houden. 

Na afloop van de interactieve en indrukwekkende voorstelling sloten de voorzitters van het Lijnmanagersoverleg loonaangifteketen Nicole Hendrix en Martin van der Lugt rond 19.30 uur het dagprogramma af en werd iedereen uitgenodigd om in de Carlton Beach Club een borrel te drinken en van de barbecue te genieten. De stemming zat er nog in, het weer was nog goed en op het strandterras werd nog lang nagepraat. 

Menno Aardewijn, 9 september 2018