LAK, LAK en nog meer LAK

Elke derde dinsdag van de maand organiseert het Ketenbureau van de loonaangifteketen een kennismakingssessie. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de Graadt van Roggenweg 500 te Utrecht, waar het ketenbureau gevestigd is. Frits Jager (strategisch adviseur) en Peter Greve (strategisch accountmanager) nemen de deelnemers mee in de wereld van de loonaangifteketen. Zo ook op 15 mei 2018. Diverse vertegenwoordigers van verschillende organisaties zijn vandaag aanwezig en één ding is duidelijk; ze willen allemaal meer weten over de loonaangifteketen.

Aftrap

Diantha Croese (ketenmanager) neemt als eerste het woord en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij vertelt dat zij blij is met de belangstelling voor de loonaangifteketen en graag bij de voorlichtingsbijeenkomsten aansluit. Deze sessies zorgen er voor dat meer bekendheid ontstaat voor wat zij de aorta van BV Nederland noemt. Zij vindt het leuk om de gesprekken te volgen en zo een indruk te krijgen wat er leeft bij de aanwezigen. Diantha is duidelijk verheugd dat Frits en Peter elke maand deze sessies verzorgen. Zij wenst de aanwezigen een hele leuke middag!

Het hoe en waarom van de loonaangifteketen

Voordat Frits met zijn presentatie begint, is hij benieuwd: "Wat is nou de prangende vraag waar je echt een antwoord op wilt hebben? Wat wil je meenemen wat je altijd al hebt willen weten over de loonaangifteketen?" De deelnemers blijken nieuwsgierig te zijn naar waar alle gegevens voor worden gebruikt. Wat gebeurt er als je als salarisadministrateur iets niet goed invult? Wat zijn de consequenties van iets wel of niet invullen? Wie zijn er allemaal betrokken bij de loonaangifteketen? Frits antwoordt dat hij, samen met Peter, zijn best gaat doen om antwoord te geven op deze vragen.

Frits Jager en Peter Greve

Frits Jager en Peter Greve

Frits vertelt over het ontstaan van de loonaangifteketen, de eigenaren van de keten (CBS, UWV en Belastingdienst), over de samenwerking die in het begin niet vanzelfsprekend was en hoe deze in de loop van de jaren is verbeterd. De gegevenskwaliteit komt aan bod. Ook het belang van de softwareontwikkelaars en de salarisadministrateurs wordt besproken. Het doel van de loonaangifteketen; vereenvoudiging van de aangiftestroom, minder uitvoeringskosten, minder kosten bij de werkgevers en burgergemak. Het verhaal van Frits wordt versterkt met een presentatie waarmee de keten in beeld wordt gebracht. De aanwezigen luisteren aandachtig en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Transparantie is één van de succesfactoren van de loonaangifteketen

De afnemers, wie zijn dat eigenlijk?

Peter vervolgt de presentatie en vertelt over de afnemers (onder andere de pensioenfondsen, gemeenten, overheidsinstellingen) en benadrukt dat slechts gegevens worden verstrekt waarvoor een wettelijke grondslag geldt en het doel duidelijk is. Niet alle gegevens mogen worden geleverd vanuit de polisadministratie. Over gegevenssets die op aanvraag worden samengesteld, gegevensleveringen via het UWV-Portaal en de daarmee samenhangende lastenverlichting. Ook de mogelijkheden van de Abonnementenservice komt ter sprake. En niet te vergeten het burgergemak; de vooringevulde aangifte en het digitaal verzekeringsbericht wat ook als vervanger van de werkgeversverklaring voor de aanvraag van een hypotheek kan worden gebruikt. Peter merkt op: "De kwaliteit van de gegevens is goed, maar de actualiteit van de gegevens kan beter". Er wordt momenteel ingezet om werkgevers eerder de aangifte te laten doen en daarmee de afnemers beter (sneller) te kunnen bedienen. Hoe eerder de aangifte, hoe actueler de afnemers de gegevens gebruiken. De aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd in het hoe en waarom van de versnelde loonaangifte. Er heerst een ontspannen sfeer en over en weer worden ervaringen uitgewisseld. Zelfs tijdens de pauze raken de deelnemers niet uitgepraat!

Sturing en samenwerking binnen de keten

Frits vertelt aan het eind nog over de sturing van de keten, de rol van de keteneigenaren en de ketenmanager; de onafhankelijke derde die er in het begin voor moest zorgen dat de keten ging lopen, stabiel en robuust werd. Om de samenwerking te regelen werd het kernteam gevormd.  Over het ontstaan van het afnemers overleg: alle grote afnemers van de loonaangifteketen en hoe de samenwerking tot stand is gekomen, ook tussen afnemers en toeleveraars. Ook vertelt hij dat er een platform is gecreëerd waarin de afnemers elkaar ontmoeten en met de keteneigenaren in gesprek kunnen gaan. Alles draait in de loonaangifteketen om samenwerken en transparantie.

Tot slot

Frits dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, aandacht, inbreng en vragen. Het bleek een interactieve en boeiende bijeenkomst waar voldoende ruimte was om ervaringen uit te wisselen en men veel van elkaar geleerd heeft.

Aanmelden

Wilt u een van de sessies op een derde dinsdag van de maand bijwonen? Meldt u zich dan aan via info.loonaangifteketen@uwv.nl.