Veel belangstelling voor kennismakingssessies

De kennismakingssessies die de loonaangifteketen organiseert, kunnen op veel belangstelling rekenen. Veel mensen zijn benieuwd naar het verwerken van gegevens over loon, pensioenen en uitkeringen. Binnen een week waren de drie bijeenkomsten in het eerste kwartaal volgeboekt. Ook in het tweede kwartaal zullen kennismakingssessies worden georganiseerd.

Bent u ook nieuwsgierig naar de ontstaansgeschiedenis, wie de spelers zijn, hoe informatie wordt ingewonnen, beoordeeld en gedistribueerd? Wilt u weten hoe de keten wordt bestuurd, hoe de prestatie van de keten wordt gemeten, welke controles een rol spelen, hoe lastenverlichting en gemak voor de burger wordt nagestreefd?

Bezoek dan onze kennismakingssessies. Ook in het tweede kwartaal van 2018 zullen kennismakingssessies worden georganiseerd. In een interactieve opzet van 2 uur nemen Frits Jager en Peter Greve u mee in de wereld van de Loonaangifteketen. De bijeenkomst vindt plaats op de Graadt van Roggenweg 500, 3531 AH Utrecht.

U kunt zich aanmelden voor sessies op 17 april, 15 mei en 19 juni 2018, via info.loonaangifteketen@uwv.nl.