Jaarplan 2018 Loonaangifteketen: In gesprek met de voorzitters van het LMO

Onlangs is het jaarplan 2018 voor de loonaangifteketen vastgesteld. We bevragen Nicole Hendrix  en Martin van der Lugt hierover; beiden zijn voorzitters van het Lijn Managers Overleg (LMO). Het LMO is het bestuurlijk orgaan dat de loonaangifteketen op tactisch niveau bestuurt. Nicole is plaatsvervangend directeur CAP bij de Belastingdienst. Martin is directeur Uitvoering Gegevensdiensten van UWV.

Voordat we beginnen met het jaarplan 2018. Wat is voor jullie het succes van de loonaangifteketen van 2017?

Zowel Nicole als Martin aarzelen geen moment. ‘Dat is natuurlijk de uitreiking van de ASAP Award aan de Loonaangifteketen’. ‘Die prijs bevestigt de enorme prestatie die de Loonaangifteketen in de afgelopen 10 jaar heeft neergezet’, aldus Nicole. Martin vult aan dat in besprekingen en ontmoetingen vaak gerefereerd wordt aan de toekenning van de Award. ‘Die prijs heeft een grote impact op de zichtbaarheid van de keten’.

Dit is het laatste jaarplan van de loonaangifteketen. De keten gaat met ingang van 2019 een meerjarenplannen opstellen. Hoe zit dat?

Martin: ‘Dat is een logisch gevolg van de ontwikkeling die de keten doormaakt. Wij gaan met onze partners aan de slag met activiteiten die een meerjarig karakter hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de abonnementenservice en de beweging naar versneld aanleveren. Dat heeft tot gevolg dat we onze planvorming ook op een andere manier formuleren. De grote, meerjarige beweging komt in het meerjarenplan te staan en de praktische invulling daarvan in werkplan van een kalenderjaar’. Nicole: ‘En dat geeft ons in de besturing van de keten ook meer houvast en focus.’

Er springen twee onderwerpen nogal uit in het jaarplan. Dat zijn ‘Samenwerken in het ecosysteem van de Loonaangifteketen’ en  ‘Continuïteit en stabiliteit in de toekomst’. In eerdere jaarplannen lag de focus meer op stabiliteit in het hier en nu. Wat is de achtergrond van die koerswijziging?

Nicole: ‘De keten is op dit moment stabiel en werkt naar grote tevredenheid. Om dat resultaat ook in de toekomst te kunnen blijven neerzetten, moeten we in de komende jaren aan de slag. Deels zijn activiteiten gericht om de bestaande keten verder te optimaliseren. Voor een ander deel zetten we in op het doorvoeren randvoorwaardelijke investeringen in het systeemlandschap van de keten. Ook haken we aan op nieuwe technologische ontwikkelingen zoals blockchain. En dat doen samen met onze partners in het ecosysteem. Dat is ook het motto van dit jaarplan: Samen werken als fundament voor de toekomst!’

Martin: ‘We richten we ons ook op activiteiten waarmee aanleveraars en afnemers dagelijks tegenaan lopen: definities vanuit wet- en regelgeving die net niet op elkaar aansluiten. Dat geeft gedoe en onduidelijkheden. In 2018 gaan we kijken welke stappen we kunnen zetten om dat te verbeteren’.

Tot slot. Wat is voor elk van jullie persoonlijk het meest interessante punt uit het jaarplan?

Martin: ‘De stappen die UWV zet op het gebied van de Abonnementenservice. Daardoor wordt het leveren aan afnemers voor alle partijen makkelijker’. Nicole: ‘Voor mij zijn dat de ontwikkelingen op het gebied van blockchain. Daar liggen naar mijn idee veel toekomstmogelijkheden’.