Jarige loonaangifteketen kijkt terug en vooruit

In Zeist werd afgelopen week een feestje  gevierd. UWV, de Belastingdienst en het CBS werken 10 jaar samen aan het verzamelen en verstrekken van actuele en bruikbare gegevens over lonen en arbeid. Het tweede lustrum was aanleiding voor het symposium ‘10 jaar loonaangifteketen’. Dat vond plaats tijdens de najaarsconferentie van de loonaangifteketen.

Hoogte- en dieptepunten ontwikkeltijd van de keten

Ruim 200 gasten zitten klaar in de zaal als ketenmanager Diantha Croese het podium betreedt om het symposium te openen. Ze neemt haar publiek mee in een selectie van hoogte- en dieptepunten uit de ontwikkeltijd van de keten: “De goede samenwerking die we nu hebben, was bij de start van de keten niet meteen vanzelfsprekend. Er was een groot pakket maatregelen en strakke aansturing nodig om de keten goed werkend te krijgen. Het samenwerkingsconvenant dat de Belastingdienst en UWV toen hebben gesloten, is de basis geworden voor onze goede samenwerking. Dat geldt tot op de dag van vandaag.”

De keten dient een collectief belang

Inmiddels is de loonaangifteketen al jarenlang een stabiele keten en is de kwaliteit van de gegevens sterk verbeterd. Het belang daarvan is niet te onderschatten, licht Diantha toe: “De keten dient een collectief belang. De opbrengsten uit de loonaangifte vullen 60% van de schatkist. Daarnaast bepaalt UWV met de gegevens bijvoorbeeld of iemand recht heeft op een uitkering en maakt het CBS er betrouwbare statistieken mee. Ook de Belastingdienst is een grote afnemer. Met behulp van de loonaangiftegegevens vult de Belastingdienst de vooraf ingevulde aangifte, en betaalt ruim 6 miljoen huishoudens een toeslag. Ten slotte worden de gegevens ook afgenomen door een flink aantal externe partijen, zoals gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank.”

Stabiele en dynamische keten

Wat blijft er nog te wensen over voor de komende jaren? Diantha Croese vraagt het aan Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur van UWV, en Hans Leijtens, directeur-generaal van de Belastingdienst. Leijtens: “Wat ik graag zie is een stabiele, maar ook dynamische keten. Die goed kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving.” Volgens Bruins is vereenvoudiging de grootste uitdaging: “Met minder en begrijpelijkere regels is nog veel te winnen. Pas als een burger het begrijpt, hebben we ons werk goed gedaan.”

Blik op de toekomst van de loonaangifteketen

Beiden benadrukken hoe belangrijk ook de actualiteit van de gegevens is. Dat sluit naadloos aan op het toekomstbeeld dat eerder die dag werd geschetst. Nadat afgelopen jaar gemeenschappelijke uitgangspunten zijn vastgesteld, wordt tijdens deze conferentie een houtskoolschets van de loonaangifteketen in 2020 gepresenteerd en besproken. Wat daarin anders is, wordt duidelijk uit een praktijkvoorbeeld van ondernemer Jaap die zich in 2020 via een app aanmeldt als werkgever en doorgeeft dat hij zijn eerste werknemers in dienst neemt. De inhoudingsplichtige kan straks sneller en eenvoudiger aan zijn verplichtingen voldoen en heeft inzicht in zijn actuele fiscale positie. Ook voor werknemers ziet de toekomst er dan anders uit dan nu. Werknemer Kees uit het voorbeeld ziet in Mijn UWV zijn actuele gegevens, direct nadat hij zijn loonstrookje heeft ontvangen. En fouten in zijn arbeidsverleden herstelt Kees zelf met behulp van een app.

Publiek-private samenwerking

De loonaangifte van de toekomst maakt gebruik van nieuwe technologie, is sneller actueel, en legt de regie bij burger en bedrijf. Veel aandacht is er ook voor nieuwe ontwikkelingen in de publiek-private samenwerking, zoals de vraag hoe moet worden omgegaan met open data (het digitaal beschikbaar stellen van gegevens aan derde partijen). Dit laatste wordt geïllustreerd aan de hand van een pilot die op dit moment loopt. De burger kan daarin zijn inkomensgegevens digitaal beschikbaar stellen aan een hypotheekverstrekker.

Wrijving geeft glans

Diantha Croese besluit: “Hoe we in onze keten op een open manier met elkaar omgaan, is een eye-opener voor andere organisaties. We hebben vaak en veel met elkaar gesproken, soms was er ruzie, maar wrijving geeft ook glans. Inmiddels zijn we echt met elkaar verbonden en kijk ik ernaar uit om ook de komende 10 jaar succesvol samen te werken.”